ردیف کد تعرفه سال 1398 شماره استاندارد
1 روغن پالم اولئین RBD 15119010 4466-1
2 روغن پالم سوپر اولئین RBD 15119010 4465-1
3 روغن پالم RBD 15119010 4467-1
4 روغن خام هسته پالم 15132100 8637-1
5 روغن خام نارگیل 15131100 8635
6 روغن پالم استئارین RBD 15119040 8631-1
7 روغن پالم استئارین پالایش نهایی شده 8631-2
8 روغن خام آفتابگردان 15121100 10086
9 روغن آفتابگردان پالایش شده (روغن و چربی‌های خوراکی) 15121900 1300
10 روغن خام سویا 15071000 14348
11 روغن سویا – روغن و چربی‌های خوراکی 15079000 2392
12 روغن خام کانولا روغن کلزا با اسید اروسیک پائین 15141100 4935-1
13 روغن کانولا با اسید اروسیک پائین پالایش شده 4935-2
14 روغن خام پنبه دانه 15122100 8632
15 روغن تخم پنبه دانه – روغن و چربی‌های خوراکی 15122900 1723
16 روغن خام ذرت 15152100 8634
17 روغن ذرت – روغن و چربی خوراکی 15152900 1447
18 روغن خام بادام زمینی 15081000 8633
19 روغن بادام زمینی – روغن و چربی‌های خوراکی 15089000 2011
20 روغن گلرنگ 2010
21 روغن سبوس برنج 6658
22 روغن هسته انگور 8920
23 روغن و چربی‌های خوراکی شیرینی آردی 156-1
24 روغن سرخ کردنی – روغن و چربی‌های خوراکی 4152
25 روغن خوراکی مصرف خانوار 9131
26 روغن زیتون 3لیتری) 15091010) 1446
27 روغن مایع مخلوط 5950
28 روغن خام کنجد 8636
29 روغن و چربی گیاهی کره کاکائو 609
30 روغن‌های قابل جانشینی با کره کاکائو CBS – CBR – CBE – CBI 15162010 (CBS) 10273
31 دانه سویا تراریخته 12019010 میکروبی 5925
فلزات سنگین 12968
فیزیکی 757
باقی مانده آفت کش‌ها 13120
32 دانه ذرت دامی 10059010 خوراک دام و آبزیان 1445
فلزات سنگین 12968
بیشینه مایکوتوکسین ها 5925
بهداشتی و میکروبیولوژی 3207
33 چای سیاه در بسته بندی غیر خرده فروشی 09024010 باقی مانده آفت کش‌ها 13118
فیزیکی و شیمیایی 623
میکروبیولوژی 17070